Privacy Policy

We process the data you provide via the website for the purpose of running a fan song contest. We process your email address, Facebook name, account ID, avatar, and access tokens, for the purpose of authentication and visual presentation of your profile. We process anonymised (hashed) IP address and browser headers for the purpose of ensuring no vote tampering.

We make every effort to store your data securely and to ensure that any non-public data we store are not seized by or transfered to any third party, except those trusted parties described below.

Other than the data that you explicitly post on the Service as Content and the data that’s explicitly mentioned here, no additional private data is being stored or processed.

We don’t use first-party cookies or local storage, other than the session id.

You may edit or remove any Content you have posted on the Service.

We use Matomo to track traffic on the website. Such data has no relation to your username, and your IP is anonymised. You can read more about the data it stores here and about the cookies it uses here.

Logs and backups are stored for no longer than 18 months.

Your personal data are protected by the GDPR, which means you can request to see, correct, update and remove the data we store about you. For that, please contact us via email at andrea@avris.it

Polityka prywatności

Przetwarzamy dane, które umieszczasz na stronie dla celów przeprowadzenia fanowskiego konkursu piosenki. Przetwarzamy Twój email, imię i nazwisko, ID konta Facebook oraz tokeny dostępowe w celu autentykacji i prezentacji wizualnej profilu. Przetwarzamy zanonimizowaną (zhaszowaną) wersję Twojego adresu IP oraz nagłówków przeglądarki dla celów zapobiegania manipulacji głosami.

Dochowujemy wszelkiej staranności, by przechowywać Twoje dane w sposób bezpieczny, tak aby żadne niepubliczne dane nie zostały przejęte przez strony trzecie, z wyjątkiem zaufanych stron podanych poniżej.

Z wyjątkiem danych, które wprost umieścisz na stronie jako treść, oraz wprost wspomnianymi tutaj, nie zbieramy ani nie przetwarzamy innych prywatnych danych.

Nie używamy własnych ciasteczek z wyjątkiem ID sesji.

Możesz edytować oraz usunąć każdą treść, jaką umieścisz na stronie.

Używamy Matomo by analizować ruch na stronie. Te dane nie są powiązane z Twoją nazwą użytkownika, a Twój adres IP jest anonimizowany. Możesz przeczytać więcej o danych przetwarzanych przez Matomo tutaj, a o używanych ciasteczkach tutaj.

Logi i kopie zapasowe są przechowywane nie dłużej niż 18 miesięcy.

Twoje dane osobowe są chronione przez RODO, co oznacza, że możesz zażądać wglądu do nich, poprawienia ich, zaktualizowania ich oraz ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się z nami drogą mailową na adres andrea@avris.it