Regulamin

Regulamin

Ogólne Zasady

 1. Do konkursu ma prawo się zgłosić każdy, znający język polski, posiadający konto na facebook’u, które będzie niezbędne do rejestracji i logowania się na forum.
 2. Każdy użytkownik może zostać dodany do naszej grupy na fb.
 3. Archiwum do 200 edycji znajduje się na poprzednim forum - http://oursong.vgh.pl, od 201 edycji na nowej stronie. Statystyki na nowej stronie dotyczą wszystkich edycji od 201.
 4. Jedna edycja trwa 5 dni (zgłoszenia) + 2 dni (głosowanie), nowa edycja zawsze zacznie się po wynikach poprzedniej, w przypadku półfinału/ów w niedzielę o 20:00.
 5. Edycja może zostać przedłużona ale o tym decyduje administracja, która jest zobowiązana do poinformowania uczestników i podania powodu zmiany terminu.
 6. W przypadku zgłoszenia się powyżej 25 państw mamy do czynienia z półfinałem/-łami.

a) Jeśli zgłoszeń będzie 26-30 odbędzie się jeden półfinał. Automatycznie do finału przechodzi BIG5 i top 5 pozostałych uczestnikow które otrzymało najwięcej punktów w poprzedniej edycji. Z półfinału awansuje najlepsze 10 państw.

b) Jeśli zgłoszeń będzie 31-35 odbędą się dwa półfinały. Automatycznie do finału przechodzi zwycięzca poprzedniej edycji. Z każdego półfinału awansuje najlepsze 10 państw. Półfinały są rozmieszczane przez administrację wg podziału na tzw. powiązania głosów uczestników (przypadkowe bądź nie).

c) Jeśli zgłoszeń będzie 36-45 odbędą się dwa półfinały. Automatycznie do finału przechodzi aktualne BIG5 i zwycięzca poprzedniej edycji. Z każdego półfinału awansuje najlepsze 10 państw. Półfinały są rozmieszczane przez administrację wg podziału na tzw. powiązania głosów uczestników (przypadkowe bądź nie).

d) Jeśli zgłoszeń będzie 46-60 odbędą się trzy półfinały. Automatycznie do finału przechodzi aktualne BIG5 i zwycięzca poprzedniej edycji. Z każdego półfinału awansuje najlepsze 7 państw. Półfinały są rozmieszczane przez administrację wg podziału na tzw. powiązania głosów uczestników (przypadkowe bądź nie).

 1. BIG5 - jest to aktualny ranking uczestników publikowany i aktualizowany przez administrację co 5 edycji. Miejsca w rankingu ustalane są na podstawie uzyskanych miejsc użytkowników przez ostatnie 10 edycji konkursu. Punkty do rankingu można zdobywać za każde miejsce w top 10 danej edycji (pkt w skali eurowizyjnej - 1 miejsce 12pkt, 2 miejsce 10pkt, 3 miejsce 8pkt, 4 miejsce 7pkt, 5 miejsce 6pkt, 6 miejsce 5pkt, 7 miejsce 4pkt, 8 miejsce 3pkt, 9 miejsce 2pkt, 10 miejsce 1pkt). W przypadku remisu o wyższym miejscu decyduje ilość wszystkich głosów zdobytych przez uczestników w finałach 10 ostatnich edycji. BIG5 jest sztywne, tzn. jeśli kogoś z BIG zabraknie w edycji - nikt nie zajmuje jego miejsca.
 2. Zwycięzca danej edycji zobowiązany jest do podania miejsca organizacji (miasta). Gospodarz nowej edycji może również przygotować logo, w którym powinno się znaleźć: podpis (OurSong), miejsce rozgrywania konkursu, slogan edycji. Czas na spełnienie obowiązków gospodarza, uczestnik ma do końca zgłoszeń. W razie kłopotów technicznych (np. z umieszczeniem podpisu na logo lub zrobieniu notki organizacyjnej) uczestnik ma prawo zgłosić się do administratorów. Organizator może również zrobić organizację (miasto, miejsce koncertu, scena i prowadzący) a także wręczyć nagrody organizatora (wybór kategorii zależy tylko od niego) w formie notki, której szkic przesyła do administratorów.
 3. Jeżeli administracja stwierdzi, że konta uczestników prowadzone są nie uczciwie (np. fake konta), może je zablokować.
 4. Zgłaszanie propozycji zmian do regulaminu prosimy przesyłać do administratorów lub publikować na naszej grupie na fb. Niektóre propozycje mogą być od razu odrzucone przez adminów ale tylko w przypadku gdy w znaczącym stopniu będą sprzeczne z początkowymi założeniami forum.

Wybór Państwa

 1. Wybór prowadzonego państwa przez nowego uczestnika należy dokonać już przy rejestracji, natomiast dla powracającego do zabawy uczestnika, wybór jest możliwy na głównej stronie forum obok swojego loginu.
 2. Każdy z uczestników ma prawo do zmiany kraju po upływie min. 5 tygodni od momentu wyboru poprzedniego państwa. Można to zrobić samemu lub skontaktować się z administracją konkursu.
 3. W przypadku gdy uczestnik postanowi zmienić państwo w ciągu trwania danej edycji do której się zgłosił lub rozpoczął preselekcje, może to uczynić dopiero po zakończeniu edycji.
 4. Po 3 edycjach z rzędu nie brania udziału, państwo jest zabierane. Po powrocie uczestnik może wybrać dowolne państwo.

Zgłoszenie utworów

 1. Aby wziąć udział w danej edycji należy wypełnić formularz w dziale danej edycji, wybierając “ZGŁOŚ SIĘ”.
 2. W formularzu należy wypełnić: imię i nazwisko artysty bądź jego pseudonim, tytuł piosenki (w alfabecie polskim), link do niej (jedynie z takich stron jak: YouTube, Dailymotion, Vimeo, Vevo), oraz moment 25s fragment, który będzie użyty do skrótu. Niepełne zgłoszenie zostanie odrzucone.
 3. Zabrania się zgłaszania utworów które znajdują się na liście zablokowanych piosenek.
 4. Zabronione jest zgłaszanie piosenek, które znajdują się aktualnie w notowaniu “Światowy top 200 tego tygodnia” w portalu Spotify: https://spotifycharts.com/regional/global/weekly/latest. Nowe notowanie jest publikowane w każdy czwartek więc ważne jest notowanie z dnia otwarcia zgłoszeń do edycji.
 5. Zabrania się zgłaszania utworów z Eurovision Song Contest oraz Junior Eurovision, można zgłaszać piosenki z ich preselekcji ale jedynie tych ukończonych.
 6. Zabrania się zgłaszania remixów, oraz coverów, dodatkowo piosenka musi zawierać tekst bez dużej ilości przekleństw.
 7. Administracja i moderatorzy zastrzegaja sobie prawo do odrzucenia piosenki jezeli zostanie uznana za tzw. “Joke entry”
 8. Zgłoszonej piosenki po akceptacji przez administrację nie można już zmienić, chyba że zostanie zdyskwalifikowana po ponownej analizie.
 9. Każdy użytkownik musi sam zgłosić utwór. Jeżeli nie ma możliwości to w jego imieniu może zrobić ADMINISTRATOR ale musi być o tym poinformowany osobiście (bez pośrednika).
 10. W przypadku gdy w co najmniej 2 państwach będzie ten sam artysta, to pierwszeństwo jego wyboru ma ten kraj, który pierwszy wysłał formularz.

Preselekcje

 1. Każdy użytkownik może przeprowadzić preselekcje (tj. wybór z kilku piosenek przy pomocy głosów od pozostałych użytkowników)
 2. Preselekcje mogą obejmować nie więcej niż 5 piosenek.
 3. Preselekcje można utworzyć wybierając przycisk PRESELEKCJE na stronie głównej. Do otwartych preselekcji można dodawać utwory za pomocą formularza (jak w punkcie 2 - Zgłoszenie utworów), do każdego utworu należy wypełnić osobny formularz. Każda piosenka musi być zaakceptowana przez administrację.
 4. Organizator preselekcji sam ustala termin ich rozegrania, sposób głosowania (punktację) przez pozostałych uczestników. Po zakończeniu preselekcji ich organizator ma prawo wyboru ostatecznego utworu, który będzie go reprezentował podczas danej edycji konkursu.
 5. W przypadku gdy w co najmniej 2 preselekcjach będzie ten sam artysta, to pierwszeństwo jego wyboru ma ten kraj, który pierwszy wysłał formularz.
 6. W przypadku wyboru wewnętrznego (bez preselekcji) nie można dodać innych utworów i wznowić/zacząć preselekcje.
 7. Wszystkie piosenki użyte w preselekcjach zostaną dodane do Listy Zablokowanych Piosenek, co oznacza że nie wolno ich ponownie wykorzystać.
 8. Każdy użytkownik musi sam zakończyć preselekcje. Jeżeli nie ma możliwości to w jego imieniu może to zrobić ADMINISTRATOR ale musi być o tym poinformowany osobiście (bez pośrednika).

Zasady poszczególnych edycji

 1. Każde zgłoszenie lub piosenka zamieszczona w preselekcjach musi być zgodna z tematyką edycji:
  1. Piosenki z kraju
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać w kraju który posiada menadżer
   • w przypadku gdy kraj menadżera znajduje się na Liście Zasobności można korzystać z przypisanych do nich państw pod warunkiem że pochodzący artysta ma mniejszą ilość niż 50tys.słuchaczy na Last.fm.
  2. Piosenki z regionu
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać w kraju który posiada użytkownik lub w którymś z państw znajdujących się w regionie tego państwa. Regiony dostępne są na gównej stronie forum
   • w przypadku gdy kraj menadżera znajduje się na Liście Zasobności można korzystać z przypisanych do nich państw pod warunkiem że pochodzący artysta ma mniejszą ilość słuchaczy na Last.fm niż 50tys.
  3. Piosenki z kontynentu
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać na kontynencie na którym znajduje się obecne państwo menadżera
   • w przypadku gdy kraj leży na 2 kontynentach menadżer może korzystać z obu
  4. Piosenki z wylosowanego kraju
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkaćw kraju który wylosował sobie menadżer
   • losowanie odbywa się w terminie ustalonym przez administratorów
  5. Piosenki z wylosowanego regionu
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać w regionie który wylosował sobie menadżer
   • losowanie odbywa się w terminie ustalonym przez administratorów
  6. Piosenki z wylosowanego kontynentu
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać na kontynencie którym wylosował sobie menadżer
   • losowanie odbywa się w terminie ustalonym przez administratorów
  7. Piosenki w wylosowanym języku
   • zgłoszony utwór musi być wykonany w 75% w języku który wylosował sobie menadżer
   • losowanie odbywa się w terminie ustalonym przez administratorów
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  8. Piosenki z wybranego kontynentu
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać na kontynencie który został wybrany wspólnie przez użytkowników
   • wybór w postaci losowania odbywa się w terminie ustalonym przez administratorów
  9. Piosenki ze Świata
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  10. Covery
   • zgłoszony utwór musi być coverem (zniesiony w części pkt 6 w Zgłoszenie utworów)
   • wykonany utwór nie może pochodzić z programów talnet show (np.: X factor, Mam Talent czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo)
   • wykonawca coveru musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
  11. Covery piosenek niezgłoszonych
   • zgłoszony utwór musi być coverem (zniesiony w części pkt 6 w Zgłoszenie utworów)
   • oryginał nie może znajdować się na liście piosenek zablokowanych
   • wykonany utwór nie może pochodzić z programów talnet show (np.: X factor, Mam Talent czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo)
   • wykonawca coveru musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
  12. Piosenki bez języka angielskiego
   • zgłoszony utwór może być jedynie max w 25% zaśpiewany w języku angielskim
   • wybór języka przewodniego w utworze jest dowolny
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  13. Piosenki w języku narodowym
   • zgłoszony utwór musi być wykonany w min 75% w języku narodowym
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie)lub obecnie mieszkać w kraju który posiada użytkownik
   • w przypadku gdy kraj menadżera znajduje się na Liście Zasobności można korzystać z przypisanych do nich państw pod warunkiem że pochodzący artysta ma mniejszą ilość słuchaczy na Last.fm niż 50tys.
  14. Piosenki powracających artystów
   • zgłoszony utwór musi być wykonany przez artystę, który brał już udział w głównym konkursie OurSong
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  15. Piosenki zupełnie nowych artystów
   • zgłoszony utwór musi być wykonany przez artystę, który nie brał udziału w głównym konkursie OurSong
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  16. Piosenki drugiej szansy
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
   • zmiana w punkcie regulaminu: 4 w Zgłoszenie utworów, w zamian jest zakaz wystawienia utworów, które znalazły się w głównym konkursie (można ponownie korzystać z piosenek preselekcyjnych)
  17. Piosenki - remixy
   • wykonawca remixujący utwór musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
   • Obowiązek wystawiania remixu (zniesiony w części punkty regulaminu: 6 w Zgłoszenie utworów)    18. Piosenki z określonego czasu powstania        - Zgłoszony utwór musi być po raz pierwszy opublikowany w terminie ustalonym podczas danej edycji (np. XXw., lub lata 00 - (2000-2010))
   • wykonawca utworu musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
  18. Piosenki z filmów
   • Zgłoszony utwór musi pochodzić z filmu
   • wykonawca utworu musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
  19. Piosenki artystów eurowizyjnych
   • zgłoszony utwór musi być wykonany przez artystę, który brał w Eurowizji (artysta główny, tzn. nie ktoś z chórków)
   • brak ograniczenia ze względu na zamieszkanie czy pochodzenie artysty
  20. Piosenki w edycji tematycznej
   • Zgłoszony utwór musi pasować do tematyki danej edycji
   • wykonawca utworu musi pochodzić z obszaru który dotyczy dana edycja (np. kraju, regionu czy Świata)
  21. Piosenki z wylosowanej edycji
   • Zgłoszony utwór musi spełniać wymogi edycji, którą sobie wylosuje
  22. Piosenki wakacyjne z kraju
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi pochodzić (on, współmałżonek, rodzice lub dziadkowie) lub obecnie mieszkać w kraju który posiada menadżer
   • w przypadku gdy kraj menadżera znajduje się na Liście Zasobności można korzystać z przypisanych do nich państw pod warunkiem że pochodzący artysta ma mniejszą ilość niż
   • zgłoszony utwór musi przyponimać klimat wakacji - np. za pomocą tekstu, tanecznej melodii czy teledysku
  23. Piosenki zwycięzców OurSong
   • artysta wykonujący zgłoszony utwór musi mieć min 1 zywcięstwo w OurSong
 2. Rozkład edycji umieszczony jest w temacie o identycznej nazwie stronie gównej forum.
 3. Rozkład na nową dekadę powinien być opublikowany przez administratorów min. tydzień przed jej rozpoczęciem.

Warunki Głosowania

 1. W każdym przypadku głosujemy w skali eurowizyjnej tzn. 12 pkt-10 pkt- 8 pkt-7 pkt-6 pkt-5 pkt-4 pkt- 3 pkt- 2 pkt- 1 pkt. Głosy należy uzupełnić w formularzu na stronie głównej forum.
 2. W przypadku nie zagłosowania uczestnik dostaje automatycznie DSQ w danej edycji, oraz -25% głosów w następnej edycji.
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest aby zagłosować w półfinale (tylko wtedy gdy się w nim znajdzie) oraz zawsze w finale.
 4. Wygrywa kraj o największej liczbie zdobytych punktów.
 5. W przypadku remisu decydować będzie który z uczestników ma więcej 12 pkt, gdy oboje mają taką samą ilość należy brać pod uwagę ilość 10 pkt itd.

Dodatkowe Zabawy

 1. Każdy uczestnik ma prawo do organizacji zabawy dodatkowej na forum. Aby to zrobić należy przesłać do administratorów krótki zarys nowej tematy i nazwę jej, wtedy administracja rozpocznie głosowanie nad tym projektem i jeżeli większość będzie na TAK, konkurs zostanie przyjęty. Forma techniczna prowadzonej zabawy musi być skonsultowana z administracją.
 2. Każdy konkurs musi posiadać osobny regulamin.
 3. Każdy z użytkowników forum ma prawo do wzięcia udziału w pozostałych zabawach (chyba że dany regulamin stanowi inaczej).
 4. W przypadku nieuczciwego prowadzenia zabawy lub kompletnego braku zainteresowania nią, administratorzy mogą zabawę zawiesić lub kompletnie zamknąć.

Sankcje karne

 1. W przypadku nie stosowania się do regulaminu każdy z uczestników otrzyma:
 • przeklinanie 1 ost
 • głosowanie przyjacielskie 1 ost
 • kłótnie na czacie 2 osty
 • prowokacja 1 ost
 • brak informacji wymaganych od gospodarza danej edycji 1 ost
 • nieustanny spam 1 ost
 • reklamowanie innych konkursów bez zgody administratorów 3 osty
 • suma 3 ostów powoduje wyrzucenie z forum.
 1. W razie korzystania przez użytkownika z więcej niż 1 konta dany uczestnik zostaje wyrzucony z forum.

Dane osobowe

 1. OurSong przechowuje dane, które udostępniasz mu za pomocą “logowania przez Facebooka”: email używany w celu logowania, oraz imię, nazwisko i awatar w celu wizualnej reprezentacji uczestnika w konkursie. Nie przechowujemy informacji o tym kiedy i skąd używasz strony.
 2. Na Twoją prośbę OurSong przekaże Ci wszystkie Twoje dane, które przechowuje.
 3. Na Twoją prośbę OurSong usunie wszystkie Twoje dane osobowe.
 4. Logi i backupy są przechowywane nie dłużej niż przez 18 miesięcy.
 5. W celu weryfikacji unikalności kont OurSong przechowuje zanonimizowany hasz adresu IP i nagłówków przeglądarki.